Succesvolle editie Melken voor Morgen Geitenhouderij

Melken voor Morgen Geitenhouderij

Vakblad Geitenhouderij hield op 29 september 2022 het evenement Melken voor Morgen. Vier sprekers gaven de deelnemers een inkijk in onder meer de problematiek van emissies en gesekst sperma.

De dag werd afgetrapt door Eric van den Hengel. Met de Stichting I-VEE ondersteunt hij de innovatie bij het terugdringen van emissies van ammoniak en broeikasgassen. Verzamelen en delen van kennis staat daarbij hoog in het vaandel. I-VEE kent de problematiek, kent de regelgeving rond emissie van ammoniak en kent de rol van de geitenhouder hierin.

De tweede spreker was Dick Heederik, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van het SDa-expertpanel. Hij presenteerde de eerste cijfers over het antibioticagebruik bij geiten. Die cijfers worden sinds april 2021 geregistreerd in een aangewezen database. De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, heeft de verbruikscijfers geanalyseerd op sectorniveau en rapporteert over het gemiddelde gebruik en de spreiding tussen bedrijven en dierenartsen.

Na de pauze was het de beurt aan Gerrit Koop, universitair docent bij de Universiteit Utrecht. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research, toonde aan dat er voeding-gerelateerde risicofactoren bestaan voor een hoog kiemgetal op bedrijfsniveau. Koop ging in op de vraag waardoor de verschillen in kiemgetal tussen geiten en tussen bedrijven veroorzaakt worden.

Melken voor Morgen werd afgesloten door Dirk-Jan van Horssen. Van Horssen is salesmanager voor Goat Improvement Company (GIC), waar hij ook oprichter en gedeeltelijk eigenaar van is. Sinds dit jaar is er een Franse ki-organisatie die gesekst bokkensperma aanbiedt. De techniek is er, ook bokkensperma kan gesorteerd worden op sekse, maar werkt het al in de praktijk? Tijdens Melken voor Morgen werd meer bekend over praktijkproeven met gesekst sperma in Nederland. Van Horssen vertelde over zijn bevindingen.

Een verslag van Melken voor Morgen Geitenhouderij is te lezen in het oktobernummer van vakblad Geitenhouderij.

Ons nieuws
SAC opnieuw hoofdsponsor Geiten Event

Melkmachinefabrikant SAC is opnieuw hoofdsponsor van het Nationaal Geiten Event op zaterdag 9 september 2023 in de IJsselhallen in Zwolle. Zichtbaar zijn waar het kan. De afgelopen jaren heeft SAC dat gedaan door de inzet van contentmarketing en deelname aan verschillende evenementen. In gesprek gaan, ideeën uitwisselen en weer aanwezig zijn voor de eindgebruikers. Met […]

Melken voor Morgen
Boumatic hoofsponsor Melken voor Morgen Rundveehouderij

Melkmachinefabrikant Boumatic is hoofdsponsor van Melken voor Morgen, het evenement dat vakblad Veehouderij Techniek houdt op donderdag 12 oktober 2023 ‘BouMatic is één van de weinige wereldwijde full-line aanbieders van melktechniek en melksystemen. Onze visie op de melkveehouderij van de toekomst steunt steeds op 5 pijlers: de financiële gezondheid van onze melkveehouders, een goede werk-privé […]

V-focus website vernieuwd

De website van V-focus is vernieuwd. Het vakblad dat wordt uitgegeven door AgriMedia wordt gelezen door adviseurs, bestuurders en beleidsmakers in de veehouderijsectoren. Het blad bestaat uit drie rubrieken, met elk een eigen karakter. De nieuwe website biedt naast nieuws en achtergrond uit de veehouderij ook een verhoogde service voor abonnees. Dat wordt bewerkstelligd door […]

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano