Klantenservice-2

Veel gestelde vragen voor abonnees


Wanneer gaat mijn abonnement in als ik mij nu aanmeld voor een abonnement?

Uw abonnement gaat in op de eerste dag van de maand waarin het blad verschijnt.


Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

Na de eerste abonnementsperiode van 1 jaar, kunt u op ieder moment opzeggen. Er kunnen twee vervaldata worden gekozen. Wanneer u geen keuze aangeeft dan hanteren wij de eerste variant.

1) Bij opzegging vervalt het abonnement aan het einde van de looptijd van het abonnement. De verlenging van uw abonnement is vast wanneer uw factuur in orde is gemaakt. Dit is ruim een maand voor de vervaldatum. Op de laatste factuur kunt u zien wat de vervaldatum is.

2) U kunt kiezen voor een opzegtermijn van 3 maanden. De maand waarin opgezegd wordt telt mee als eerste van de 3 maanden. U ontvangt een creditnota voor de niet ontvangen nummers onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Het resterende bedrag wordt, indien van toepassing, aan u terugbetaald.


Hoe kan ik een abonnement stopzetten?

U kunt uw abonnement eenvoudig telefonisch opzeggen via: 0317-465670


Ik heb gehoord dat de abonnementsvoorwaarden zijn gewijzigd, wat zijn deze precies?

Per 1 december 2011 zijn alle abonnementsvoorwaarden voor consumenten wettelijk gewijzigd. Dit betekent dat voor alle abonnementen op tijdschriften en kranten een vervaldatum geldt van 3 maanden na de opzegging. Dit geldt niet voor Business-to-businessbladen waartoe ook onze magazines behoren. Kijk bij Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen voor de opzegregels van AgriMedia


Wat zijn de abonnementsvoorwaarden?

Bekijk de volledige abonnementsvoorwaarden.


Ik wil mijn adres wijzigen, hoe laat ik dat weten?

U kunt uw adreswijziging telefonisch doorgeven via: 0317-465670


Ik heb een betalingsherinnering ontvangen maar ik heb geen factuur. Wat moet ik nu doen?

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat een factuur u niet bereikt. Op de betalingsherinnering vindt u alle gegevens die u nodig heeft met betrekking tot de betaling van uw factuur. Wilt u een kopiefactuur opvragen stuurt u dan een e-mail naar mail@agrimedia.nl met in de referentie: kopiefactuur. Vermeld in uw mail het debiteur- en factuurnummer en of u de factuur per post of per mail wilt ontvangen. Wij verwerken uw aanvraag binnen enkele werkdagen.

Algemeen

AgriMedia levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor agrarisch Nederland. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B-to-B magazines, nieuwsbrieven en websites, en gelden de regels die hiervoor wettelijk worden opgelegd.

Privacyverklaring

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Abonnementen

Abonnementen kunnen elke maand ingaan en hebben een looptijd van een jaar. Vervolgens wordt het abonnement stilzwijgend met de duur van 1 jaar verlengd. De verlenging wordt een maand voor de vervaldatum gerealiseerd. Na het eerste abonnementsjaar kun je maandelijks opzeggen. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt teruggestort.  Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd: dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.

Proefnummers en proefabonnementen

Proefabonnementen kunnen eenmalig worden afgesloten. Onder proefabonnementen verstaan wij alle kortdurende abonnementen met een einde looptijd die afgesloten kunnen worden via de website, beurs, of andere speciale acties.

Voor proefnummers geldt ook dat zij eenmalig kunnen worden aangevraagd.

Betalingsvoorwaarden

Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Advertenties worden gefactureerd direct bij verschijnen van de uitgave waarin de advertentie is geplaatst. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van AgriMedia overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen

Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berust bij AgriMedia bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AgriMedia bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia bv.

Aansprakelijkheid

AgriMedia streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. AgriMedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.

Terug naar abonneeservice

Wanneer gaat mijn abonnement in als ik mij nu aanmeld voor een abonnement?

Uw abonnement gaat in op de eerste dag van de maand waarin het blad verschijnt.


Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

Na de eerste abonnementsperiode van 1 jaar, kunt u op ieder moment opzeggen. Er kunnen twee vervaldata worden gekozen. Wanneer u geen keuze aangeeft dan hanteren wij de eerste variant.

1) Bij opzegging vervalt het abonnement aan het einde van de looptijd van het abonnement. De verlenging van uw abonnement is vast wanneer uw factuur in orde is gemaakt. Dit is ruim een maand voor de vervaldatum. Op de laatste factuur kunt u zien wat de vervaldatum is.

2) U kunt kiezen voor een opzegtermijn van 3 maanden. De maand waarin opgezegd wordt telt mee als eerste van de 3 maanden. U ontvangt een creditnota voor de niet ontvangen nummers onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Het resterende bedrag wordt, indien van toepassing, aan u terugbetaald.


Hoe kan ik een abonnement stopzetten?

U kunt uw abonnement eenvoudig telefonisch opzeggen via: 0317-465670


Ik heb gehoord dat de abonnementsvoorwaarden zijn gewijzigd, wat zijn deze precies?

Per 1 december 2011 zijn alle abonnementsvoorwaarden voor consumenten wettelijk gewijzigd. Dit betekent dat voor alle abonnementen op tijdschriften en kranten een vervaldatum geldt van 3 maanden na de opzegging. Dit geldt niet voor Business-to-businessbladen waartoe ook onze magazines behoren. Kijk bij Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen voor de opzegregels van AgriMedia


Wat zijn de abonnementsvoorwaarden?

Bekijk de volledige abonnementsvoorwaarden.


Ik wil mijn adres wijzigen, hoe laat ik dat weten?

U kunt uw adreswijziging telefonisch doorgeven via: 0317-465670


Ik heb een betalingsherinnering ontvangen maar ik heb geen factuur. Wat moet ik nu doen?

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat een factuur u niet bereikt. Op de betalingsherinnering vindt u alle gegevens die u nodig heeft met betrekking tot de betaling van uw factuur. Wilt u een kopiefactuur opvragen stuurt u dan een e-mail naar mail@agrimedia.nl met in de referentie: kopiefactuur. Vermeld in uw mail het debiteur- en factuurnummer en of u de factuur per post of per mail wilt ontvangen. Wij verwerken uw aanvraag binnen enkele werkdagen.

Abonnement afsluiten

Wanneer gaat mijn abonnement in als ik mij aanmeld?

Een abonnement gaat in zodra de aanmelding verwerkt is. Dit duurt niet lang, u kunt al gelijk van de digitale diensten gebruik maken. Het eerste vakblad volgt later.

Welke abonnementen zijn er?

In onderstaande tabel staan de soorten abonnementen van LandbouwMechanisatie. U vindt ze ook via https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/abonnementen/.

DigitaalDigitaal+VakbladTotaal
Digitale nieuwsbrief
Volledige digitale toegang, incl. Premium
Vakblad
Nieuwsbrief op onderwerp
Digitaal vakblad
Digitaal archief
Deelname aan winactie
Korting op evenementen25%75%75%Gratis
Prijs abonnement€ 9,26per maand€ 14,82per maand€ 14,82per maand€ 18,52per maand
€ 111,15 per jaar€ 177,80 per jaar€ 177,80 per jaar€ 222,25 per jaar

Wat is een bedrijfsabonnement?

Een bedrijfsabonnement is een abonnement geschikt voor bedrijven die hun medewerkers toegang willen geven tot de mogelijkheden van LandbouwMechanisatie. Door collectief een abonnement af te sluiten, wordt distributie en facturatie gemakkelijker. Heeft u interesse? Neem dan contact op met ons via +31 (0)317 – 465 670.

Hoe kan ik mij abonneren?

Om een abonnement te kiezen, gaat u naar de abonnementspagina van LandbouwMechanisatie. Op deze pagina kiest u voor het abonnement wat het best bij u past.

Hoeveel kost een abonnement?

Kijk op de abonnementspagina van LandbouwMechanisatie voor de prijzen.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

U kunt een abonnement betalen met iDEAL, automatische incasso of overschrijving. U ontvangt altijd een factuur. Bij digitale abonnementen kunt kiezen voor een maandelijkse of een jaarlijkse betaling. Vakblad en Totaal abonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

Ik woon in het buitenland, kan ik een abonnement afsluiten?

Dat kan! U betaalt wel bijkomende portokosten als u de vakbladen op de mat wilt ontvangen. U kunt de abonnementen Vakblad en Totaal aanvragen via mail@agrimedia.nl.

terug naar boven


Abonnement wijzigen of opzeggen

Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

U kunt uw abonnement maandelijks opzeggen. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt naar u teruggestort. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd: dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt. Opzeggen doet u eenvoudig telefonisch via +31 (0)317 – 465 670.

Kan ik mijn abonnement wijzigen?

Dat kan! Als uw huidige abonnement niet meer bij u past, belt u eenvoudig naar onze abonnementenservice: +31 (0)317 – 465 670.

Hoe kan ik een abonnement stopzetten?

U kunt uw abonnement eenvoudig telefonisch opzeggen via: +31 (0)317 – 465 670.

Wat zijn de abonnementsvoorwaarden?

Klik hier voor de volledige abonnementsvoorwaarden van LandbouwMechanisatie/AgriMedia Wageningen bv.

Ik wil mijn adres wijzigen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw adreswijziging telefonisch doorgeven via: +31 (0)317 – 465 670 of vul ons wijzigingsformulier in.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen, maar ik heb geen factuur. Wat moet ik doen?

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat een factuur u niet bereikt. Op de betalingsherinnering vindt u alle gegevens die u nodig heeft met betrekking tot de betaling van uw factuur. Wilt u een kopiefactuur opvragen, stuurt u dan een e-mail naar mail@agrimedia.nl met in de referentie: kopiefactuur. Vermeld in uw mail het debiteur- en factuurnummer en of u de factuur per post of per mail wilt ontvangen. Wij verwerken uw aanvraag binnen enkele werkdagen.

terug naar boven


Online profiel

Wat kan ik met een online profiel?

Als u een profiel aanmaakt, heeft u al uw gegevens op één plek. Heeft u eerder al een abonnement afgesloten? Dan koppelt u makkelijk uw profiel aan uw abonnement om te profiteren van de digitale voordelen. Ook kunt u uw favoriete artikelen opslaan en hier terugvinden. U blijft daarnaast op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Hoe maak ik een profiel aan?

Een profiel aanmaken kan op twee manieren. Dit is afhankelijk van of u al abonnee bent of nog niet.

Als u nog geen abonnee bent, kiest u een abonnement via de volgende link: https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/abonnementen/.

Bent u al abonnee? Maak dan uw profiel aan via https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/registreer/. Hiervoor heeft u uw abonnementsnummer nodig. Deze vindt u op de adressticker van het laatst ontvangen vakblad of op uw factuur.

Ik heb al een abonnement, maar geen toegang tot premium content. Hoe regel ik dat?

Heeft u al een abonnement en wilt u toegang tot alle premium content op de website? Via onderstaande link kunt u uw abonnement koppelen aan uw profiel, mits u ingelogd bent. U heeft hiervoor uw abonnementsnummer nodig. Deze vindt u op de adressticker van het laatst ontvangen vakblad of op uw factuur.

https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/registreer/

Hoe log ik in?

Inloggen doet u makkelijk door rechtsboven op het poppetje te klikken. Daar voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

terug naar boven


Social media

Kan ik jullie volgen via social media?

Ja! LandbouwMechanisatie is aanwezig op Facebook, Instagram en Twitter. Ook vindt u onze podcasts van Mechaman op Soundcloud of de video’s op YouTube.

terug naar boven


Adverteren

Kan ik bij jullie adverteren?

Dat kan zeker! In de vakbladen, op de website en in de nieuwsbrief hebben wij ruimte voor advertenties. Voor meer informatie kunt u de speciale pagina bezoeken of contact op nemen met onze accountmanagers.

Wilco Stemerdink: +31 (0)317 46 56 82 – wstemerdink@agrimedia.nl

Luuk Vreugdewater: +31 (0)6 13 68 92 34 – lvreugdewater@agrimedia.nl

terug naar boven


Evenementen

Organiseren jullie evenementen?

Ja! Voor het vakblad LandbouwMechanisatie hebben wij Mechanisatie voor Morgen in het leven geroepen. Bekijk de website van Mechanisatie voor Morgen voor meer informatie.

Als u abonnee bent, kunt u met korting naar onze evenementen.

terug naar boven


Is uw vraag niet beantwoord?

Mocht er onverhoopt een andere vraag zijn dan we hier hebben beantwoord, neem dan contact met ons op via +31 (0)317 – 465 670.

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano